Klauzula informacji dla klientów

Polecamy nasz serwis elektroniczny. Oferujemy usługi z zakresu elektroniki pojazdów.

Szanowni Klienci, zwracając się do nas o ofertę lub zawierając z nami umowę przekazujecie nam swoje dane osobowe w celu wykonania przez nas zleconego nam zadania. Dziękujemy za okazanie zaufania i zapraszamy do zapoznania się z informacjami, w jaki sposób będziemy je przetwarzali. Administratorem Państwa danych jest nasza firma:

P.U. „AUTO – MIDA – GAZ” s. c.
41-300 Dąbrowa Górnicza
Franciszka Bohomolca 5
Tel: 32 261 20 85

PAŃSTWA DANE BĘDZIEMY PRZETWARZALI NA PODSTAWIE ART. 6 UST 1 LIT.:

– w celu przygotowania oferty,
– w celu wykonania umowy,
– w celu obsługi gwarancyjnej,
– w celu udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane nam pytania,

– w celu prowadzenia dokumentacji księgowej,
– w zakresie odpowiedzi na zapytania od uprawnionych organów państwowych.

Chcemy zaznaczyć, że podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jednak w przypadku ich nie podania niemożliwe będzie zawarcie umowy. Bez tych danych nie będziemy mogli jej zrealizować, a także spełnić obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa ani realizować uzasadnionych interesów wynikających z naszej działalności.

Informujemy, że macie Państwo prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich ewentualnego sprostowania.